Proizvodni kapacitet

RADIONICA

MAŠINA ZA LASERSKO REZANJE PRAVIH CIJEVI

ROBOT MAŠINA ZA ZAVARIVANJE

3D MAŠINA ZA LASERSKO REZANJE

CNC MAŠINA ZA savijanje